MarineSmart™ 
- Moderne. Norsk. Nyskapende.

Et komplett norskutviklet system som inkluderer godkjente løsninger for fiskerisporing (VMS) og fangstdagbok (ERS). Løsningen er rigget for framtiden, med mange utvidelsesmuligheter. Vi kaller det SmartVMS™ og SmartERS™.

Ha oversikt over båten hele tiden

MarineHub® basismodul fungerer som et sentralt koblingspunkt om bord i fartøyet. Koblet til MarineAir®, og med fangstdagbok installert, kommuniserer den over WiFi direkte og sømløst med et nettbrett/mobiltelefon.

Egenutviklet programvare

Den unike programvaren som er installert på MarineHub®, holdes automatisk oppdatert via 4G-tilkoblingen og sikrer sømløs samhandling mellom tilkoblede enheter, evt. senere også sensorer.

Kundeservice i sanntid

Vår egenutviklede supporttjeneste vil gi vår kundebehandler oversikt over din enhet i sanntid, med funksjonsrapport, som gir relevant og målrettet støtte.

En løsning - mange ekstrafunksjoner

Når du først skal montere utstyr på båten, bør du velge noe som kan gjøre mer enn bare fangstdagbok og sporing. Mange av våre kunder bruker allerede MarineSmart®-systemet til internett i båten, med prioritert Telenor 4G-dekning i MarineAir®-antennen. Spennende produkter er under utvikling - bl.a. sensorfunksjonalitet, BarentsWatch-integrasjon i appen og flere andre funksjoner kommer i 2024. 

MarineAir®

Moderne norskutviklet og lokalt produsert antenne, som monteres ute på fartøyet og inneholder GPS, 4G-, GSM- og Iridium-antenne, samt sensorteknologi for fremtidige smarte funksjoner.

SmartVMS™ fiskerisporing

MarineAir™ VMS er godkjent som fiskerisporing av fiskeridirektoratet.

Automatisk valg av kommunikasjon

Automatisk kommunikasjonsstyring sikrer laveste kostnad for sending av meldinger. Slik kan du bruke fangstdagboka under alle dekningsforhold.

Kraftig mobil router for WiFi om bord

MarineAir™ har innebygget kraftig 4G-antenne, med optimalisert rekkevidde og dekning til havs.

Fangstdagbok (SmartERS™)

Fangstdagboken installeres som applikasjon på nettbrett / telefon for iOS eller android. (App: "MarineSmart")

MarineCloud™ synkroniserer sømløst informasjon og endringer som du legger inn på forskjellige flater. Systemet tillater at man bruker flere enheter samtidig, og synkroniserer på tvers av disse.

MarineSmart™ - tilrettelagt for framtiden!

Behovene ombord i de forskjellige fartøyene langs kysten er varierte. MarineSmart™ er utviklet for å dekke et bredt spekter av dem.
Ved å utnytte potensialet i utstyret som du allerede har montert ombord, vil du oppnå fordeler - enten som reder, skipper eller fisker ombord. Standardiserte kabeltilkoblinger legger til rette for at leverandører kan delta i forbedringene og den økte verdiskapningen og forenklingene som digitalisering av fiskeri og sjøfart er på vei mot.
Sjekk ut prisene på MarineSmart™
MarineSmart™ Fangstdagbok med smarte funksjoner

Smartsensorer for yrkesbruk

MarineHub® med tilkoblet sensorboks* vil gi mulighet for overvåking av kritiske systemer om bord i fartøyet, med trygghet og kontroll direkte i MarineSmart®-appen på din mobiltelefon, og med mulighet for varsling.

Lensealarm

Overvåk lensepumpene om bord i båten, og sett opp varsel ved unormal pumpeaktivitet. Vil også kunne bygges ut med nivåsensor.

Landstrømsvarsel

Motta automatisk varsel dersom båten mister landstrøm.

Batteristatus

Sanntidsovervåking av båtens batteristatus.

Geofence

Sikre mot uønsket forflytting (f.eks. tyveri) av båten og motta varsling dersom båten flytter seg.

Bevegelsessensor

Se båtens krengning og bevegelse under bruk, og når båten ligger fortøyd.

Krengningsalarm

Varsler automatisk om båtens krengning endres. 
* Tilkoblet sensorfunksjonalitet kommer i 2024 og vil bare være tilgjengelig hvis du har MarineHub® ombord.

MarineSmart™

Du kan sitte hjemme i stua, med oversikt over den informasjonen som er viktig for deg. MarineSmart™ vil i framtiden bli utvidet med bl.a. IP-kameratilknytning, Safe-seanet integrering og annen attraktiv funksjonalitet.

SmartERS™

Brukervennlig og oversiktlig fangstrapportering. Gir deg full kontroll over rapporteringsprosessen. Valgmenyene tilpasses din bruk, slik at registreringsprosess blir rask og oversiktlig

Ikke flere avglemte meldinger

Systemet sender automatisk DCA meldinger før innsendingsfristen, slik at du kan fokusere på de viktige arbeidsoppgavene.
Oversikt
Status
Fangst

Om oss

Marine Dynamics er etablert på Ballstad i Lofoten. Teamet bak har hatt en nærhet til havet og fiskeriene hele livet, vi kjenner mange fiskere og det er tilbakemeldinger fra dem som har gitt oss inspirasjon. Vi er veldig entusiastiske og motiverte for å kunne tilby nyttige og spennende produkter. Samtidig er det kundene våre som vet hvor skoen trykker. Har du en god ide til noe som kan forbedre eller utvikle våre produkter videre, ønsker vi at du tar kontakt.
Marine Dynamics jobber aktivt i samarbeid med fiskere fra hele flåten, med å identifisere funksjonalitet som faktisk utgjør en positiv forskjell for brukeren. Marine Dynamics’ mål er å utgjøre en forskjell fra andre dokumentasjons- og sporingsordninger, og samtidig gi fiskeren et verktøy som gir et positivt bidrag i arbeidshverdagen.
Vi jobber for at datasystemet og applikasjonene er mest mulig automatisk, slik at fiskeren bruker mindre tid på selve rapporteringen og kan bruke tiden på de viktige arbeidsoppgavene ombord. MarineSmart® behandler dataene på en slik måte at det i fremtiden kan utnyttes slik at fiskeren får bedre betalt for fisken, og øker sin fortjeneste.
Lokalisert på Ballstad i Lofoten, med partnere nasjonalt og internasjonalt. Teamet er sammensatt av ledelse, partnere, rådgivere og eiere med en bred faglig kompetanse som sammen representerer et solid fundament for å realisere den teknologiske reisen som skal sikre neste generasjon driftssikre, brukervennlige og ikke minst, fremtidsrettede digitale kommunikasjonsløsninger til marin yrkesbruk.
Marine Dynamics AS
Hattvikveien 2
8373 Ballstad

Org.nr.: 927 411 644


Kontakt oss
760 84 000
Våre åpningstider er 8-16 hverdager.

Epost
post@marinedynamics.no
Døgnåpen support
Alle våre kunder får tilgang på 24t support.

Epost
support@marinedynamics.no
Personvernerklæring
Kopirett © 2024 - Marine Dynamics AS - Webløsning fra iotek AS